Wie zijn wij

Wij, Mady, Bart en Julien, zijn een door “de federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en  leefmilieu” onder het nummer HK 10101731, erkende familiale hobbyfokkerij. Deze erkenning houdt ondermeer in dat we voldoen aan voorwaarden qua infrastructuur, milieu.
Permanent toezicht door de dierenarts Dr.Mullie  te Balen, behoort hier eveneens toe. Dit houdt eveneens in dat we bij elke puppie het door de overheid voorziene garantiebewijs afleveren.

 

Een beetje historiek :

In 1971 startten we met de fok van Duitse herdershonden onder de kennelnaam “van de distelheide”. Van in den beginne is het de bedoeling geweest een MOOIE, SOCIALE hond te fokken die zich gemakkelijk integreert in de huiselijke kring.Vanuit onze kennel vertrokken jarenlang mooie gezonde puppies naar hun tevreden nieuwe baasjes. Vanaf 1990 werd het door beroepsomstandigheden onmogelijk nog voldoende tijd uit te trekken voor deze hobby en hielden we enkel nog één Duitse herder over als huisvriend. Nog jaren kregen we echter telefonische vragen om een puppie van eigenaars die enorm tevreden waren van onze fokresultaten.


In 1999 gebeurde er dan iets erg ingrijpends. Bart kreeg na zijn ongeval van HACHIKO een hulphond toegewezen : onze Jabbart, een prachtige Golden retriever. Het is prachtig om zien welke hulp en vriendschap hij voor Bart betekent. Dus zeg nooit zo maar hond tegen een hulphond. Hij steelt onmiddellijk ieders hart. Dit maakt het niet steeds gemakkelijk, immers  hij mag enkel door Bart  beloond en aangemoedigd worden. Onze enorme dankbaarheid en waardering gaat dan ook uit naar de mensen van Hachiko en de gastgezinnen voor hun prachtig werk bij de intensieve opleiding van de hulphonden. Dus als je een groot hart hebt en een formidabel initiatief wil ondersteunen : help HACHIKO! (Voor meer informatie zie onze links)

Beroepsmatig werd het eveneens wat minder hectisch zodat het plan werd opgevat de oude liefhebberij weer op te nemen. Probleem : welke honden zouden we fokken; Duitse herders, onze oude liefde of Golden retrievers die via Jabbart ons hart veroverden?  Het werd een typisch Belgisch compromis : half / half.
Bij onze zoektocht naar passende golden retrievers vonden we onze gading in de vermaarde kennels “No Hills” , “Sweet Gypsie Rose , “Du manoir d’Agimont” , “Van de zwinneblomme”, “Van de hophoeve”
De uitmuntende reu “Air Jordan van de loopakker”, zoon van de Nederlandse kampioen Ritzilyn man about town en Quincy chevanne jeanton nam met veel plezier de taak van dekreu op zich.
Niettegenstaande onze jarenlange ervaring in de fokkerij schreef ik mij in 2003 in voor de tweejarige beroepsopleiding voor hondenfokker bij Syntra Hasselt (het vroegere vormingscentrum voor zelfstandigen). Je kent of weet immers nooit te veel en bent nooit te oud om te leren. Deze cursussen werden gegeven door o.m. Dhr. Theo Leenen keurmeester (algemene kynologie), Dhr Everaert dierenarts en Dhr. Danny Groosemans dierengedragstherapeut (bekend van zijn artikels in Woef en de reportages op televisie), Dhr. Jos de Cuyver, keurmeester en voedingsdeskundige.  Vermits de studies met succes werden afgerond mogen we ons dan ook gediplomeerd hondenfokker noemen.
In 2006 slaagden we erin om onze prachtige reu “Frankie van de distelheide” te fokken uit de combinatie “Air jordan van de loopakker” en “Xhana van de hophoeve”.  Tot ieders tevredenheid nam hij reeds het vaderschap waar van ettelijke goldenpupjes.

Recentelijk vonden we onze gading in de vermaarde Nederlandse Golden retriever topkennel “van de loopakker”. We kochten er  als teefjes “Potential Jiddah girl van de loopakker” en “unanimous pearl van de loopakker” en "experience impact van de loopakker".  Als reu kwam “Trustfull sweet acres van de loopakker” de rangen vervoegen.

Midden 2010 besloten we ons enkel nog toe te leggen op de fok van golden retrievers.

 

Een pup kopen : wat kunnen we je bieden?

Als gediplomeerd fokker (tweejarige opleiding aan een door de staat erkende instelling) en onze 30 jarige ervaring :


 • Wij besteden de grootst mogelijke aandacht bij de selectie van onze golden retriever fokteven en dekreu.

 • Naast de bouw is het karakter van onze goldenvrienden  een nog belangrijker selectie criterium. Je maakt bij ons kennis met beide ouderdieren (tenminste als de gebruikte reu onze eigendom is.)

 • Wij staan u met raad en daad bij d.m.v. een uitgebreide puppygids waarin we u  zeer veel praktische informatie i.v.m. raskeuze, opvoeding, verzorging, ziektes enz. aanreiken.

 • Ook achteraf kan u bij ons terecht voor deskundig advies. Wij menen te mogen zeggen dat we kunnen spreken met kennis van zaken.

 • Wij besteden zeer veel aandacht aan de socialisatie van je pup : contact met anderen Golden retrievers, kinderen, andere dieren enz.  zodat hij niet wereldvreemd naar je toe komt.

 •  Wij vragen onze nieuwe baasjes om de stamboom persoonlijk te komen afhalen, vergezeld van hun pup. Op die manier kunnen we onze fokresultaten beoordelen en eventueel bijsturen. Wij blijven onze golden retrievers ook achteraf volgen, dit in de mate van het mogelijke natuurlijk.

 • je bent steeds welkom om kennis te komen maken met onze golden retriever mama’s en papa’s. Dit is nog steeds de beste manier om de golden retriever  echt te leren kennen. Uiteraard na een seintje om concreet af te spreken en niet nodeloos voor een gesloten deur te staan.

 

Als een door de koninklijke maatschappij sint hubertus erkende fokker heeft u de garantie dat :


 • Wij fokken enkel met golden retrievers die beschikken over een stamboom van de koninklijke maatschappij sint hubertus. (kwaliteitsgarantie)

 • Al onze goldens hebben een heupdisplasie kwalificatie die voldoet aan de kwaliteitseisen van  Sint Hubertus.

 • Wij fokken met onze golden retriever teven slechts één nestje per jaar.  Indien er dat door omstandigheden toch twee zouden zijn, wordt er het daaropvolgende jaar met deze teef niet gefokt.

 • Door de koninklijke maatschappij sint hubertus wordt controle uitgeoefend op onze pupjes en  kennel.

 • Sint Hubertus controleert de afstamming  van je pup. (controle tatoeages ouderdieren + DNA analyse van beide golden ouders en een willekeurige pup uit het nest)

 • Jaarlijks worden de ogen van de ouderdieren gecontroleerd op catatact en PRA

 • Al onze honden hebben een fokgoedkeuringsattest

 

 

Als een door het ministerie erkend fokker heeft u de garantie dat :


 • De huisvesting van onze goldens voldoet aan alle wettelijkevoorzieningen.

 • Onze golden retrievers onder permanent toezicht staan van een dierenarts.

 • U  krijgt de door het ministerie voorziene garanties.

 • Al onze pups worden gechipt en hebben  van een Europees paspoort,  hebben de nodige vaccinaties en ontwormingen gekregen. Daarnaast krijgt u een puppypakket voeding om een vlotte overgang naar de nieuwe eigenaar zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

 

Praktisch :

 • Indien er van onzentwege enige twijfel bestaat over de toekomstige huisvesting, verzorging, opvang of wat dan ook van de kandidaat nieuwe eigenaars wordt de verkoop geweigerd.

 • Reserveren kan steeds, hierdoor kom je op de wachtlijst voor het volgende nestje te staan.

 • Je reservatie wordt definitief bij de geboorte van de pups dan betaal je ook een voorschot.

 • Bij reservatie wordt er gekozen in volgorde hiervan op de leeftijd van ongeveer 6 weken.

 • De golden retriever pups vertrekken ten vroegste op de leeftijd van 7 weken naar hun   nieuwe baasjes.

 • Het resterende bedrag wordt betaald bij afhaling van je nieuwe golden revtriever vriend.

 • je krijgt een schriftelijke garantie, europees paspoort, voedingspakket, uitgebreide puppygids, een geurdoek en zo mogelijk een antwoord op al je vragen.